Privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring geeft de paskamer duidelijkheid over hoe persoonsgegevens verzamelt en beheert worden, welke gegevens we verzamelen als je onze website integratievecounseling.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de paskamer. Je dient jezelf ervan bewust te zijn dat de paskamer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. De paskamer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Contactgegevens:

De paskamer
Eigenaar: Rianne de Brouwer

Groenstraat 88, 5071 ED Udenhout

https://depaskamer.careers
rianne@depaskamer.careers

 

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

De paskamer verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of door deze informatie aan ons te verstrekken. In verband met afhandeling van je betaling, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te informeren oer wijzigingen van onze diensten en producten en om onze diensten uit te kunnen leveren. De paskamer verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je volledige naam (NAW-gegevens)
 • Je telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Referenties
 • Antwoorden op vragenlijst
 • Andere persoonlijke gegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Door het meedelen van uw persoonsgegevens geef je aan dat deze juist en volledig zijn. De paskamer past je gegevens aan op jouw verzoek bij wijziging van je persoonsgegevens of als je vaststelt, dat gegevens die berusten bij de paskamer onverhoopt niet blijken te kloppen.

De paskamer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact op via de paskamer en we zullen deze informatie verwijderen.

 

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

De paskamer | de paskamer.careers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Betalingen via de bank moeten om fiscale redenen 7 jaar worden bewaard. Deze betalingsgegevens worden na zeven (volledige kalender)jaren verwijderd.

 

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

De paskamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de paskamer.

 

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

De paskamer verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De paskamer heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De paskamer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De paskamer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

De rechten die je hebt ter zake van jouw bij ons berustende persoonsgegevens.

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

 • Het recht om die persoonsgegevens in te zien
 • Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken
 • Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen

Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met ons via rianne@depaskamer.careers.
We zullen vervolgens contact met je opnemen en in overleg met jou proberen de reden voor de klacht weg te nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart in deze kopie. Dit om je privacy te beschermen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Mocht je geen oplossing kunnen bereiken, dan kun je ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacybeleid foto’s de paskamer

De foto’s die worden gebruikt op depaskamer.careers, verschillende social media van de paskamer, in nieuwsbrieven, flyers en andere promotiematerialen van de paskamer zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging door derden. Mits hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de paskamer zelf.

 

Auteursrecht: Disclaimer / Copyright © depaskamer.careers

Op alle foto’s van de paskamer zijn auteursrechten van toepassing. Wie zonder toestemming van de paskamer de naam of een foto gebruikt van depaskamer | depaskamer.careers, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik al dan niet commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.

Degene die een foto desondanks zonder toestemming gebruikt, neemt bewust het risico van illegaal gebruik met de kosten die daarbij horen. Zie ook deze link https://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/

Het verwijderen van een aan copyright onderhevige foto verandert niets aan het voormalig illegaal gebruik.

 

English Statement Copyright: Disclaimer / Copyright © depaskamer.careers

Copyright applies to all photos of depaskamer.careers. Anyone who uses a photo of de paskamer | de paskamer.careers without permission infringes copyright. It is irrelevant whether the use is commercial or not, whether the name of the author is mentioned, or whatever.

The person who nevertheless uses a photo without permission, consciously takes the risk of illegal use with the associated costs. Deleting a copyrighted photo does not change the former illegal use.

 

Gegevens bezoekers website

Op de website worden technische en functionele cookies gebruikt ter verbetering van de gebruikerservaring. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over website-activiteit op te stellen. Gebruikersstatistieken van de website tonen geen individuele gebruikersinformatie, maar kwantificeringen van de bezoekersstromen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, optimaal laadt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren. Hiermee kunnen we onze website ook optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Bovendien kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser. Het is echter mogelijk dat sommige functies hierdoor, op onze en andere websites, niet correct zullen functioneren als cookies standaard zijn uitgeschakeld in je browser.